บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด หรือ ABG ได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ในนามของบริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส เทรดดิ้ง จำกัด (ABT) โดยในระยะแรกบริษัทฯ ได้เป็น ตัวแทนจัดจำหน่ายเฉพาะ ผลิตภัณฑ์สัญญาณกันขโมยรถยนต์ ABT จนกระทั่ง ปีพ.ศ.2539 ออโตเมติค บิสซิเนส เทรดดิ้ง จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น ออโตเมติค บิสซิเนส กรุ๊ป เนื่องจาก บริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ นอกเหนือจาก ABT PRODUCT จวบจนปัจจุบัน ABG เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ สัญญาณกันขโมยรถยนต์กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบ สนองความต้องการในทุกระดับของตลาดได้อย่างครบถ้วน รวมถึงระบบสัญญาณ GPS ติดตามความเคลื่อนไหว รถยนต์ สำหรับระบบ Logistic เชิงพาณิชย์ และรถยนต์ ส่วนบุคคล เพื่อสั่งการและรับทราบความปลอดภัยของรถ ที่คุณรักตลอดเวลา    ในปี 2015 ABG ก้าวไปอีกขั้นสู่การสรรสร้าง “ระบบความปลอดภัยครบวงจร” ของชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยบ้าน ที่จะช่วยดูแลคุณ และคนที่คุณรักได้ตลอดเวลา 	BUSINESS POLICYคุณวิบูลย์ ว่องศิลป์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยมีปรัชญาดำเนินธุรกิจ ดังนี้    “….ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา ด้วยมีภาระหน้าที่ในการ คุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า แม้ว่า จะมิได้เป็นผู้ดูแล ทรัพย์สินนั้นโดยตรงก็ตาม แต่จะสามารถกระทำได้โดย การเสาะแสวงหา และนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ กอปรกับบริการให้การทะนุบำรุง รักษาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คงคุณภาพใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ….”    จากปรัชญาดังกล่าวของคุณวิบูลย์ ทำให้ ABG เป็นผู้ริ เริ่มในการมอบกรมธรรม์เพื่อเป็นหลักประกัน แก่ลูกค้า และ พัฒนาระบบการให้บริการหลังการขายที่ ณ วันนี้ได้ก้าวล้ำ ด้วยระบบ GPS Support และ ศูนย์ Hotline Service 24 hr. จนกล่าวได้ว่าABGเป็นผู้นำในธุรกิจด้านความปลอดภัยรถยนต์ และบ้านอย่างแท้จริงCOMPANY’S TIMELINE1991 เริ่มก่อตั้งบริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส เทรดดิ้ง จำกัด นำเข้าผลิตภัณฑ์สัญญาณกันขโมย ABT จำหน่ายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดPRODUCT LINEABT เอบีที ABT PLUS ABT SMART Z ABT SMART HOME ABT SMART OFFICE ABT SMART VIEW DEPARTMENTABG