PARTNER ′S ABG “มาร่วมกัน” เป็นส่วนหนึ่ง  และก้าวไปพร้อมๆ กับทีม ABT SMART  ทีมติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ABT

PARTNER ′S ABG “มาร่วมกัน” เป็นส่วนหนึ่ง  และก้าวไปพร้อมๆ กับทีม ABT SMART  ทีมติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ABTPARTNER ′S ABG “มาร่วมกัน” เป็นส่วนหนึ่ง  และก้าวไปพร้อมๆ กับทีม ABT SMART  ทีมติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ABT

วันนี้ทางบริษัทฯ มีความยินดี ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของธุรกิจร่วมเป็นพันธมิตรด้านการบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ABT
ด้วยมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทฯ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันบริการติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภคใกล้บ้านท่าน ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
ในการบริการติดตั้งและจัดจำหน่าย เพื่อนำข้อมูลและผลงานของท่านขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ทางการ
www.abg.co.th / www.abthomesmart.com / www.abtsmart-store.com
และสื่อโซเชียลมีเดียของทางบริษัทฯ ที่จะช่วยแนะนำท่านหรือร้านค้าของท่าน ให้ลูกค้าของ ABG ได้รู้จัก
อันจะต่อยอดสู่การขายและการเรียกรับบริการจากลูกค้า ABG


 
      ใบสมัครเป็นตัวแทนติดตั้ง ABT

ABG AUTO DEALER ตัวแทนจำหน่ายABG AUTO DEALER ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ...กว่า 400 สาขา