เปลี่ยนรหัสผ่านกล้องIP กันขโมยWiFi เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

***สำคัญ*** 
ขออนุญาตแจ้งลูกค้า  กล้องกันขโมยระบบWiFi [ABT Smart Home]
เรื่อง เปลี่ยนรหัสผ่านกล้องIP กันขโมยWiFi เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

       เนื่องด้วยทาง ABT Smart Home ได้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานตัวกล้อง IP CameraABT และแอพพลิเคชั่น ABT SMART ALARM ส่งผลให้รหัสผ่านเดิมของกล้อง (123) นั้นใช้งานได้ชั่วคราว เพราะระดับความปลอดภัยค่อนข้างน้อย


(จะมี icon รูปโล่แสดงหมายถึงรหัสผ่านของกล้องมีระดับความปลอดภัยค่อนข้างน้อย)

       ทางทีมงานขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของกล้องจากเดิม(123) ให้ตั้งรหัสผู้ดูแลใหม่(6-12หลักแนะนำเป็นตัวเลข) และรหัสผู้เยี่ยมชม(3-6หลัก แนะนำเป็นตัวเลข) ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

(ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านของ กล้องกันขโมยWiFi :

  1. เข้าไปที่การตั้งค่าของกล้อง(รูปเฟือง
  2. ไปที่ การตั้งค่าความปลอดภัย
  3. แก้ไขรหัสผู้ดูแล(6-12 หลัก แนะนำเป็นตัวเลข) / แก้ไขรหัสผู้เยี่ยมชม(3-6 หลัก แนะนำเป็นตัวเลข) 

หมายเหตุ : รหัสผ่านผู้ดูแล สามารถแก้ไขการตั้งค่าของตัวกล้อง IP และเรียกดูย้อนหลังได้ , รหัสผ่านผู้เยี่ยมชมจะสามารถดูภาพจากกล้องได้อย่างเดียว  

***หากลูกค้ามีการใช้งาน โดยยังคงใช้รหัสเดิม(123)ของตัวกล้อง จะส่งผลให้ระบบ Random รหัสผ่านเพื่อป้องกันอุปกรณ์ อาจทำให้ ลูกค้าเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบกล้องหรือไม่สามารถดูกล้องได้***

วิธีแก้ไข เมื่อเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบกล้อง 

 

1. ให้ทำการ กดปุ่มสวิตช์ รีเซ็ตที่ตัวกล้องใหม่ (จะได้ยินเสียงดัง “ชิ้ง” ยาวๆ)

 2. ทำการเซ็ตอุปกรณ์กล้องให้ออนไลน์ หรือ เชื่อมต่อ WiFi ขั้นตอน https://youtu.be/tk-moQbN5n4

 

3. จากนั้นทำการอัพเดท FW อุปกรณ์ 

(เข้าไปที่การตั้งค่าของกล้อง(รูปเฟือง) จากนั้นเลือกอัพเดทอุปกรณ์) เมื่ออัพเดทอุปกรณ์สำเร็จ 100% รอประมาณ 5 นาที 

4. จากนั้นทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของกล้องจากเดิม(123)

 

แก้ไขรหัสผู้ดูแล(6-12 หลัก แนะนำเป็นตัวเลข) / แก้ไขรหัสผู้เยี่ยมชม(3-6 หลัก แนะนำเป็นตัวเลข)

หมายเหตุ : รหัสผ่านผู้ดูแล สามารถแก้ไขการตั้งค่าของตัวกล้อง IP และเรียกดูย้อนหลังได้ , รหัสผ่านผู้เยี่ยมชมจะสามารถดูภาพจากกล้องได้อย่างเดียว  

5. เซ็ตค่ากล้องเบื้องต้นตามการใช้งานปกติของลูกค้า

6. ในกรณีที่มีการ ADD อุปกรณ์กล้องไว้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามที่ตั้งไว้ โดยเข้าไปที่

การแก้ไข(รูปดินสอในกรอบสี่เหลี่ยม-ช่องรหัสผ่านอุปกรณ์ลบออกแล้วใส่รหัสผ่านที่ตั้งใหม่)

 

 

บริการหลังการขาย