ABG การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการเคลมสินค้าABG การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการเคลมสินค้า WE GUARANTEE มั่นใจกับการรับประกัน สินค้าและการันตี คุณภาพWE REPAIR & CLAIM บริการซ่อมและเคลมสินค้า ที่มีปัญหาโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญABG การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการเคลมสินค้า WE GUARANTEE มั่นใจกับการรับประกัน สินค้าและการันตี คุณภาพWE REPAIR & CLAIM บริการซ่อมและเคลมสินค้า ที่มีปัญหาโดยช่าง ผู้เชี่ยวชาญการรับประกันสินค้า กลุ่มสินค้า/รถยนต์ สัญญาณกันขโมยรถยนต์ GPS ติดตามรถยนต์  กล้องติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย กลุ่มสินค้า/HOME OFFICE สัญญาณกันขโมยบ้าน  กล้องวงจรปิด เคลมสินค้า 7 วัน เคลมเปลี่ยนสินค้า เคลมรับประกันสินค้า ฟรีเงื่อนไขในการรับประกัน-เคลมสินค้า  1. 	การรับประกัน-เคลมสินค้าไม่ว่าเป็นประเภทใด จะต้องมี “ใบรับประกันสินค้า” เป็นหลักฐาน มิเช่นนั้นไม่สามารถเคลมได้ 2.	บริษัทจะไม่รับประกันหรือเคลมสินค้าในกรณีที่ปัญหาของสินค้าไม่ได้เกิดจากระบบตัวสินค้า/การติดตั้ง/การจัดส่งหรือในกรณีที่ 	ผู้ใช้มิได้ใช้สินค้าตามที่ระบุในคู่มือ 3.	การตีราคาในการเคลมรับประกันซ่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการตีราคาและแจ้งให้ทราบก่อนดำเนิน 	การซ่อมสินค้า 4.	ในกรณีที่อะไหล่บางชิ้นจะต้องสั่งจากต่างประเทศหรือ ดำเนินการซ่อมผ่านต่างประเทศเวลาในการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงจาก 	ที่ระบุไว้Call Center อีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการให้คำปรึกษา คำแนะนำให้กับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ของเราที่ได้รับการอบรม และศึกษาข้อมูลสินค้ามาอย่างชำนาญจะช่วย แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า และเหมาะกับการใช้งานจริง เพื่อความสะดวกสบายและคุ้มค่าราคา